TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA

 • Covid-19 Nedeni ile Mobil Uygulamalar ile Temas Takibi ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
  Bir önceki yazımızda Covid-19’la birlikte devletlerin uygulamaya başladığı temas takip uygulamalarını ve bu uygulamaların geleneksel yöntemlerle ya da dijital yakınlık takibi ile nasıl yapılabildiğini anlatmıştık. Bugünkü yazımızda bu yöntemler ile […]
 • Karşılaştırmalı Reklamlar
  Reklam yapabilmek, temelinde ifade özgürlüğünün bir sonucudur ve rekabet edebilme hakkını şirketlere tanıyan bir araçtır. Reklam Kurulu Yönetmeliği madde 3/1(I) reklamın tanımını şu şekilde yapmıştır: “Ticari Reklam: Ticaret, iş, zanaat […]
 • Youtube v Constantin Film: Telif İhlali ve Temel Haklar
  2 Nisan 2020 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı(“ABAD”), C-246/19 sayılı ve Constantin Film Verleih GmbH(“Constantin Film”) v Youtube LLC&Google Inc(“Youtube”) arasında görülen davada savcı görüşünü yayınladı. Savcının görüşü, Constantin Film’in […]
 • COVID-19 AKILLI TELEFON UYGULAMALARI VE TEMAS TAKİBİ
  Halk sağlığı için temas takip uygulamaları Covid-19 bulaşmış bireylerle temas eden kişileri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Akıllı telefonlarla yakınlık takibi uygulamaları temas takibini de destekleyebilir. Bu tip uygulamalar aynı zamanda […]
 • Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verileri Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçu
  Türk Ceza Kanunu(TCK) Madde 136  – (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, (Değişik ibare: 6526 – 21.2.2014 / m.4) “iki yıldan” dört yıla kadar hapis […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir